Designed for Digital: How to Architect Your Business for Sustained Success

CBS havde den 24. oktober et spændende arrangement med den amerikanske Principal Research Scientist, MIT Sloan Center for Information Systems Research, Jeanne Ross, som engageret delte ud af sine forskningsresultater om de udfordringer, som især store etablerede virksomheder møder som følge af det stigende ”konkurrencepres” om digitalisering af virksomhedernes forretningsmodeller.

Virksomhedernes digital transformation udfordres af de hastigt udviklede digitale teknologier, såsom social, mobile, analytics, cloud, internet of things, artificial intelligence, and blockchain, som ændrer det konkurrenceprægede landskab.

Det skaber nye muligheder – og krav – til CIO-ledelse. Men digitalt lederskab er sværere end det ser ud. Især involverer det anerkendelse af to meget forskellige, men komplementære måder, hvorpå digitale teknologier kan transformere en virksomhed.

Jeanne Ross anskuer virksomhedernes digital transformation ud fra to forskellige men integrerede perspektiver (hun udtalte begrebernes slutstavelser med stort tryk for at fremhæve forskellene):

  • Digitization
  • Digital

”Digitization” er en operationel nødvendighed, som involverer standardisering af forretningsprocesser. Målet er omkostningsbesparelser, pålidelighed, effektivitet og gennemsigtighed. De integrerede softwarepakker, der dukkede op i 1990’erne, satte gang i ”digitizing” af virksomhedens infrastruktur og kerneprocesser. ”Digitizing-processen” var dengang en smertefuld proces – og for de virksomheder, der endnu ikke har været i stand til at standardisere deres kerneprocesser, er det en løbende kamp.

CIO’er kan hjælpe med at lede ”digitization”-initiativer ved at sætte fokus for denne indsats. De fleste virksomheder har tilgået ”digitization” ved at forsøge at standardisere processer, som ikke har været besværet værd. Nogle back-office processer kan og bør outsources; andre kan bevares internt.

Nogle virksomheder er simpelthen for komplekse. De er blevet afhængige af innovation. Omkostningerne ved den deraf følgende kompleksitet overstiger langt fordelene. Disse virksomheder er nødt til at eliminere produktlinjer eller afhænde hele virksomheder eller i det mindste styre forretningen uafhængigt.

”Digital” involverer ændringer i forretningsmodeller. ”Digitale” teknologier introducerer en så øget hastighed og connectivity, at de skaber muligheder for helt nye value propositions. Virksomhederne leverer ”digitalt” inspirerede value propositions i form af ”digitale” tilbud. Jeanne Ross definerer ”digitale tilbud” som informationsberigede kundeløsninger leveret som sømløse, personaliserede kundeoplevelser. ”Digitale tilbud” introducerer nye forretningsmodeller og giver nye indtægtskilder.

Virksomheder kan implementere digitale tilbud ved at starte med et lille, enkelt produkt eller service – netop som en ”digital startup”. Virksomheder opretholder en konkurrencefordel ved løbende at introducere nye features og services, der forbedrer value proposition, og de udvikler tillige relaterede tilbud til forskellige kunder.

Udvikling og konstant forbedring af ”digitale tilbud” kræver, at en virksomhed udvikler og genbruger teknologi, data og forretningskomponenter. Genbrug af komponenter gør det muligt for en virksomhed at reagere hurtigt på konstant ændrede kundekrav – også dem, som kunderne ikke ved, at de har. For at udvikle og genbruge digitale komponenter, designer virksomheder digitale platforme, hvor de kan administrere repositories for komponenter, der derefter kan konfigureres til nye ”digitale tilbud”.

Hvordan CIO’er kan hjælpe? ”Digitale” virksomheder er designet omkring deres komponenter. For etablerede store virksomheder er dette ingen let transformation. Jeanne Ross har fundet, at succesrige virksomheder starter i det små. De starter en ”digital” transformation ved at lade et lille antal empowered teams eksperimentere med udvalgte motiverede kunder. Gennem disse eksperimenter lærer de, hvad der er muligt, og hvad kunder faktisk er villige til at betale for.

Definition, udvikling og genbrug af komponenter kræver commitment to empowered teams, der kan innovere, teste og lære. I modsætning til ”digitization”, der altid involverer beslutning på senior executive niveau ved indførelse af enterprisestandards, skal ansvaret for ”digitale tilbud” placeres hos de personer, der udvikler dem og teste dem hos kunderne. Ethvert andet arrangement vil være for langsomt.

Bliv digitaliseret og digital? Succesrige virksomheder i den digitale økonomi vil være både ”digitale” – for at give kundeværdi – og ”digitized” – for at give skalering og effektivitet. Selvom virksomhederne stadig kæmper for at blive ”digitize”, mht hvad det betyder, og hvordan det skal gøres, så har de fået godt styr på deres infrastruktur og kerneprocesser – det er bare svært at gøre det godt.

Hvordan virksomhederne derimod bliver ”digitale”, er derimod betydeligt vanskeligere og her er udviklingen blot lige begyndt for de store og etablerede virksomheder.

CIO’er, der er villige til at tage disse to udfordringer op, kan hjælpe deres virksomheder med at blive digitale kraftcentre.