Er vores demokratimodel truet af den digitale udvikling?

Uber har en strategi for, hvordan den digitale virksomhed kan udnytte de sociale medier i kampen mod politikere, som er modstandere af Ubers forretningsmodeller.

 

Her er opskriften:

  • Når et nyt marked skal overtages, tilbydes gratis ydelser i en periode – en såkaldt premium forretningsmodel, hvor gratisydelser bliver til betalingsydelser, når kundebasen overstiger en kritisk masse, og kunderne er bragt i et afhængighedsforhold til Uber.
  • De digitale medier giver mulighed for at nå en meget stor del af befolkningen på fantastisk kort tid, og stort set omkostningsfrit.
  • Hvis en regering træffer foranstaltninger til fx gennem lovgivningen at lægge hindringer i vejen for Ubers forretningsmodel, mobiliseres den meget store kundebase. Kunderne bliver bedt om at starte en underskriftindsamling, der går imod regeringens beslutninger med det formål at påvirke politikerne til at ændre beslutninger i Ubers favør.

 

The strategy in a Nutshell

Vores repræsentative demokrati er helt grundlæggende baseret på den enkelte borgers stemme. Vi ser nu, at store og multinationale virksomheder med rådighed over ressourcer, der kan måle sig med mindre staters nationalbudgetter, målbevidst bruger de digitale mediers muligheder til at udnytte deres enorme kundebaser i deres politiske kamp gennem underskriftindsamlinger.

Uber har mere end 200.000 registrerede (juli 2016) brugere i Danmark og pt har knap 30.000 danskere skrevet under på Ubers underskriftindsamling.

De facto har Uber som en juridisk enhed fået en indflydelse i dansk politik med en vægt svarende til mere end 30.000 danske stemmer – og potentialet er stort.

På den måde gøres vælgerne til nyttige idioter i Ubers politiske spil.

 

Genialt, men er det en trussel mod vores demokratimodel?