Et lille skriv fra mig…

Hej Leif

“På et tidspunkt for et års tid siden sad jeg bekymret og tænkte over om jeg nu også ville være dygtig nok til at skrive et speciale.

Derfor søgte jeg på nettet efter en som jeg kunne have tillid til så jeg undervejs i mit studie kunne få objektive øjne på mit skriftlige arbejde.

Her til sidst på mit studie var min tillid til Leif derfor etableret og jeg har haft stor glæde af at kunne drøfte mine tanker ligeværdigt og kompetent med Leif, hvilket har betydet en større selvtillid til at løse det omfattende specialeomfang.

Jeg fandt skriveglæde og lyst til at løse opgaven undervejs, hvilket kan ses i mit færdige resultat, fordi jeg aldrig var i tvivl om hvilken retning og vej jeg asfalterede undervejs.

Jeg er glad og stolt.

Jeg mistede aldrig målet af syne, fordi jeg fandt støtten i Leif.

Tak
Nu cand.pæd. i didaktik”