Gymnasieuddannelsen har mistet sit oprindelige mål

Oprindelig havde gymnasieuddannelsen til formål at forberede de studerende til en universitetsuddannelse, men årtiers socialdemokratisk akademisk snobberi har sejret ad helvede til. I dag er uddannelsen konverteret til en almendannende uddannelse.

Konsekvensen har været, at det gode danske håndværk og håndens arbejde er blevet nedvurderet, så vi kan foudse en katastrofal mangel på fagligt uddannede medarbejdere, og at optaget af studerende på vores universiteter er af så ringe kvalitet, at ganske mange dropper ud med skår i selvværdet og at universiteterne er blevet tvunget til at gennemføre specialundervisning for de nye studerende.

Og samtidig bliver universiteterne udsat for bevidstløse sparekrav.

Det er ufatteligt, at politikerne ikke kan indse, at de er i færd med at undergrave kvaliteten af dansk forskning og uddannelse, og det lige præcis på et område, der i den grad er determinerende for bevarelse og udviklng af den danske velfærdsstat.

Læs her et af de seneste eksmpler på konsekvensen af vores inkompetente politikeres beslutninger:

Læs Berlingske her