‘Jamen, jeg kan ikke’: Se det perfekte svar, der virker…

Leif-Jeberg-portraet-billedeLivet er fuld af tilfældigheder – eller er det? Vi siger det ofte, når vi havner i en situation, som vi ikke bevidst har planlagt. Men var det tilfældigt, at vi havnede i den situation?

Livet igennem handler vi i mange tilfælde intuitivt. Vi foretager hver dag en række tilvalg og fravalg, som vi ikke er bevidste om, men som set i retrospekt alligevel afslører en rød tråd i ens liv.

For bare et halvt år siden ville jeg have forsvoret, at jeg skulle stille mig til rådighed som næstformand for bestyrelsen i en lille dejlig børnehave, men ikke desto mindre har jeg nu i godt 3 måneder kunnet besmykke mig med denne fornemme titel.

Jeg skal ikke trætte jer med en analyse af alle mine oplevelser, sociale relationer, indtrufne hændelser og meget meget mere, der har ført mig til pludslig at være med i ledelsen af en børnehave, men som Kierkegaard så smukt udtrykker det i dette citat: "Livet må forstås baglæns, men må leves forlæns", ja, så giver en stille stund med refleksioner en forklaring på, at jeg deler kendskabet til dette lille site: "Raising Learners" her på opgavecoachen.dk. Min nye ledelsesopgave i en virksomhed med et forretningsområde, som jeg absolut ingen erfaringer har med, har ført til, at jeg søger viden om børns udvikling og læring – en aldersgruppe, jeg ikke havde forudset skulle blive et interessefelt.

Sitet henvender sig ikke lige til Opgave Coachens målgruppe, men interessant nok lige præcis til aldersgruppen før og efter jer. Og dog, nogle af Raising Learnerss artikler kan måske være med til at forklare, hvorfor en del af jer pludselig oplever, at I feks bliver skriveblokeret, at I tvivler på jer selv, eller om I nu er dygtige nok til at gennemføre jeres studie og overvejer at droppe ud, mv.

Raising-LearnersSå alligevel kan nogle af forskningsresultaterne om om læring give jer en anledning til at reflektere over årsagerne til jeres udfordringer og inspiration til at overvinde dem.

Ringen sluttes, for måske har mange af jer allerede stiftet familie og fået børn, eller osse venter I, til I er færdig med jeres uddannelse, og til den tid vil sitets artikler måske kunne give jer ny viden om børns udvikling og læring?

Klik på billedet for at komme til overskriftens artikel.

Leif