Træffer vi beslutninger på et oplyst grundlag?

Profilbillede-knowlege-is-powerEt interessant eller tåbeligt spørgsmål?

Uddannelse handler jo grundlæggende om at formidle viden, teori og metoder, der hjælper os til at træffe og implementere beslutninger på et oplyst grundlag – her og nu eller på længere sigt. Og det uanset om vi taler om lederuddannelser, akademiske uddannelser, eller om livets intuitive og erfaringsbaserede uddannelse.

Men står vi over for et paradigmeskift, som ændrer grundlæggende på tilblivelsen af begrebet "et oplyst grundlag"?

Historisk set indhenter vi informationer og viden gennem kommunikation med mennesker, det være sig ved direkte socialisering, ved papirbaserede eller elektroniske medier, ved dialog eller blot "lyttende".

Men vi kan gennemskue videndannelsen. Vi kan styre søgningen efter informationskilder og vi kan vurdere kvaliteten af kilderne, og det sker i et tempo, vi kan overskue.

Eller sådan var det i tiden før søgemaskinernes indtog.

I dag skabes en stor og stadig stigende del vores informationsgrundlag "at our fingertips". Det sker hurtigt og spontant eller planlagt og velovervejet, men ofte gennem en uoverskuelig videnproces.  Kan vi gennemskue informationernes vej til os, og kan vi tjekke, hvordan de er valgt ud? Hvilke informationer er fravalgt? Er mit "oplyste grundlag" faktisk oplyst – validt og troværdigt?

Vi kommunikerer ikke længere med mennesker i videnprocessen, men med algoritmer, og det med algoritmer, som til stadighed forandres, dvs algoritmer med en "digital adfærd", der er uforudsigelig.

Med søgemaskinernes (læs algoritmernes) indtog og vores udbredte digitale liv melder spørgsmålet sig om, hvilke konsekvenser dette vil få borgernes "oplyste grundlag", for virksomhedernes forretningsmæssige dispositioner eller kort sagt for vores samfunds udvikling?

På IT-Universitetet forsker Martina Mahnke i, hvordan vi fortsat kan være oplyste borgere, når mere og mere information indsamles og formidles via algoritmer.

Se hendes forskningsvideo om samspillet mellem algoritmer og brugere her: