Hvem er jeg?

Stiftede egen virksomhed

Ved årsskiftet 1986/87 stiftede jeg den rådgivende konsulentvirksomhed Infoturum.

Forretningsområderne har primært været ledelsesrådgivning ifb med ledelse af forandringsprocesser samt udvikling af personlige ledernetværk.

I midten af nullerne besluttede jeg mig imidlertid for at blive administrerende direktør i mit eget liv. I mere end 30 år med ledelsesopgaver, hvor personale- og partnerpleje beslaglagde mange af døgnets timer, meldte der sig et stadig stigende behov for “chefpleje” og et lystbetonet arbejdsliv. En beslutning blev derfor truffet: Ingen medarbejdere, ingen partnere. Jeg ville fremover kun forhandle med én, nemlig ham jeg møder i spejlet om morgenen i badeværelset.

Fokus på “Work Life Balance”

I 2007 fandt jeg, at “Work Life Balance” ikke længere kun skulle være et tema for mine ledernetværk – nu var det på tide at tage min egen medicin: Fokuser på det sjoveste arbejde, skær resten bort og få mere tid til dig selv. Resultat: Facilitering af personlige og fortrolige ledernetværk blev Infoturums kerneydelse.

De store faglige beslutninger smittede af på de private. Præstø Havn havde længe været min yndlingshavn, så beslutningen om at flytte fra Frederiksberg til Præstø ved den smukke fjord, de grønne og gule marker, som bugter sig gennem landskabet omkranset af vand og skove var forbavsende let.

Væk fra Københavns stress og jag, larm og ballade og dårlige luft. Og selv om turen ofte går til staden, så er Præstø alligevel kun godt 50 min kørsel fra Københavns centrum – uden for myldretiden forstås!

En by i provinsen

En noget overraskende konsekvens af min tilflytning til et mindre samfund, som Præstø, har været, at politiske beslutninger pludselig kommer meget tæt på én. Og det betyder, at man må op af stolen, hvis arrogante politikere i deres egocentriske selvforståelse forsøger at ødelægge grundlaget for lokalsamfundet.

Resultatet af min utilfredshed med de lokale politikere blev udviklingen af denne blog: “Vordingpolitikernes vogter“. Det har jeg haft meget sjovt ud af.

Det er i dag lykkes mig at trappe meget ned på min konsulentvirksomhed, hvilket så til gengæld har betydet, at jeg siden 2008 har været meget ophængt med bestyrelsesarbejde i Præstø Havn og Præstø Sejlklub som formand henh næstformand.

Mere end 30 års erfaringer som censor ved universiteterne

Jeg har altid følt stor glæde ved mit samarbejde med studerende – berigende og udviklende. Jeg har nu givet mig mere tid til det lystbetonede, så her i januar 2015 har jeg besluttet at stille mine mere end 30 års erfaringer som censor ved universiteterne til rådighed for studerende ifb med udarbejdelse af deres bachelor- og speciale projekter, eller andre lignende eksamensprojekter.

Resultatet af mine overvejelser ser du her på dette site: Opgave Coachen.

Du kan læse mere om mine erfaringer her

Januar 2015

Leif Jeberg

(Visited 1,432 times, 640 visits today)