Om

Opgave Coachens mission og vision

OpaveCoachens mission er at give studerende ved vores universiteter og professionshøjskoler en ansvarlig, kvalitativ og seriøs vejledning, når de er blokeret i deres skriveproces eller hvis de ikke modtager en tilfredsstillende studievejledning.

OpgaveCoachens vision er at hjælpe studerende til at genfinde nysgerrigheden og glæden ved opnåelse af ny viden mhb at skabe et godt afsæt for et berigende og udviklende arbejdsliv.

Jeg har etableret Opgave Coachen i 2015, fordi jeg efter mere end 30 år som censor ved universitetsuddannelserne er blevet bekymret for udviklingen af de nye studenters studieegnethed og de læringsvilkår, som universiteterne tilbyder

De studerendes faldende studieparathed

Jeg oplever desværre hos de unge studenter en faldende parathed til at begynde en akademisk uddannelse. Den kommer bla til udtryk i en ringe evne til at formulere sig skriftligt, og vanskeligheder ved at navigere i universiteternes relativt frie læringsmiljøer.

Ved et akademisk studie skrives der mange rapporter, og det er et stort handicap, når den studerende har vanskelighed ved at stave og formulere sig eller har svært ved at arbejde selvstændigt med analyse af ustrukturerede problemstillinger.

Jeg vil ikke betegne tendensen som dominerende, men den er der, og den bemærkes.

Professionsbacheloruddannelsen er ikke universitetsforberedende

Siden professionsbacheloruddannelsen blev indført i 2001, er der sket en stigende tilgang af professionsbachelorer, som begynder et kandidatstudie på universiteterne. Dette er en udvikling, jeg i høj grad støtter. Jeg oplever dog, at de udbudte professionsbacheloruddannelser desværre ikke forbereder de studerende tilstrækkeligt til et akademisk studie ved et universitet.

Her udskiller professionsbachelorerne sig i nogen grad fra universiteternes egne “forskningsbachelorer” ved deres manglende videnskabsteoretiske indsigt og metode, og det kommer især til udtryk ved behandling af problemstillinger, der skal dokumenteres i en skriftlig rapport.

Jeg oplever her, at professionsbachelorerne ikke er trænet i disciplinerne at formulere et problem, at vælge en metode og et teoretisk grundlag, at indhente empiri, at gennemføre en analyse og syntese og endelig at konkludere og perspektivere resultatet af problemundersøgelsen. Og desværre er universiteterne ikke helt forberedte på at tilbyde noget så elementært som kurser i videnskabelig rapportskrivning.

Besparelser i uddannelsessystemet

Yderligere kan jeg i skrivende stund helt aktuelt og med stor undren citere fra bla DRs nyheder:

“Det sker alt for tit, at de lærerstuderendes opgaver ikke bliver læst, og at feedbacken er meget mangelfuld, lyder det fra landets lærerstuderende.”
28. januar 2015, dr.dk

Samtidig oplever jeg, at universiteterne gennemfører besparelser på vejledertimerne til de studerendes eksamensprojekter, hvilket alt andet lige fører til en sænkning af læringsniveauet for de bachelor- og kandidatstuderende.

Og pt forlyder det, at regeringen vil reducere den eksterne censur, hvilket vil reducere samspillet mellem virksomhederne som aftagere af de færdige kandidater, og universiteterne, som producerer dem.

Hvad er det lige, der sker i DK?

Symptombehandling

Uddannelse af høj kvalitet på alle niveauer er nøglen til DKs fremtid, men desværre ser jeg en række symptomer på, at vores uddannelsessystem er ved at få influenza.

Opgave Coachen er mit ringe forsøg på lidt symptombehandling, så patientens feber kan holdes lidt under kontrol.

29. januar 2015

Leif Jeberg

(Visited 4,517 times, 1,493 visits today)