Din projektrejse med OpgaveCoachen

Du har et projekt?

Du er sikkert studerende ved en professionshøjskole, et universitet eller højere læreanstalt? Du er eller skal i gang med at skrive en større projektopgave, som feks et flerugersprojekt, et bachelorprojekt, et speciale eller en kandidatafhandling?

Læs mere...

Du er presset på tid?

Projektet driller dig og afleveringstidspunktet nærmer sig. Du er gået i stå? Du har måske mistet overblikket og savner et kvalificeret spark bag i for at komme videre? Dit mål er helt lavpraktisk at få dit projekt skrevet færdigt og få en god karakter.

Læs mere...

Du har brug for sparring?

Jeg er beskikket censor ved De Erhvervsøkonomiske universitetsuddannelser, samt indenfor Informationsvidenskab og Interaktive Medier. Dertil kommer mange års erfaringer som ledelsesrådgiver og udvikling af personlige ledernetværk.

Læs mere...

Projektskrivning?

Du har svært ved at komme i gang? Det er måske problemformuleringen, det kniber med at få defineret – eller det er måske analysen, der driller? Når du er havnet her på opgavecoachen.dk, søger du sikkert inspiration og sparring til at komme tilbage på banen igen?

Læs mere...

Pris og vejledningsforløb

Et vejledningsforløb kan i nogle tilfælde klares på en time eller to. Men ofte ønskes et sammenhængende forløb med vægt på struktur og rød tråd fra problemformulering, teori, metode og analyse til konklusion og perspektivering.

Læs mere...

Lidt om mig?

Jeg finder det berigende og udviklende at arbejde med studerende. Efter mere end 30 år som censor ved universiteterne har jeg valgt at stille mine erfaringer til rådighed for studerende som vejleder ved udarbejdelse af bachelor- eller speciale projekter.

Læs mere...

OpgaveCoachens vision og mission

OpaveCoachens mission er
at give studerende ved vores universiteter
og professionshøjskoler en ansvarlig,
kvalitativ og seriøs vejledning,
når de er blokeret i deres skriveproces
eller hvis de ikke modtager en
tilfredsstillende studievejledning.

OpgaveCoachens vision er
at hjælpe studerende til at genfinde
nysgerrigheden og glæden ved opnåelse
af ny viden mhb på at skabe et godt afsæt
for et berigende og udviklende arbejdsliv.

Du har ressourcerne.
OpgaveCoachen hjælper dig
med at mobilisere dem.

Det siger de studerende

Leif var en kæmpe hjælp da jeg skulle skrive min bacheloropgave...

Leif var en kæmpe hjælp da jeg skulle skrive min bacheloropgave...

"Leif var en kæmpe hjælp da jeg skulle skrive min bacheloropgave, hvilket både gav tryghed og overblik under skriveprocessen. Det at skrive en større akademisk opgave kan føles overvældende til tider, men Leif var med hele vejen. Jeg står nu med et 10 tal og er yderst tilfreds med resultatet....
Tak til Leif for en KÆMPE hjælp her under specialeskriveriet

Tak til Leif for en KÆMPE hjælp her under specialeskriveriet

"Hver gang jeg har været i tvivl om noget, eller var gået i stå har Leif været god til at give god kvalificeret feedback hvor han stillede de helt rigtige spørgsmål og fik mig til at se problemstillingen fra andre indgangsvinkler. Leif engagerer sig i ens projekt ved at udvise interesse og...
Hvor var det godt, at jeg havde Leif...

Hvor var det godt, at jeg havde Leif...

"Hvor var det godt, at jeg havde Leif. Opgaven var uoverskuelig for mig, men Leif var der og hjalp mig igennem hele processen. Jeg lærte rigtig meget, tak. Vi tales ved til jul, hvor jeg har endnu en aflevering😊 Mange knus Heidi"...
Efter en hård start med bacheloropgaven...

Efter en hård start med bacheloropgaven...

"Efter en hård start med bacheloropgaven, var Leif en fantastisk hjælp gennem hele skriveprocessen. Med Leif's coaching, lykkedes det os at afslutte vores bachelorprojekt med et 10 tal! Vi vil gerne takke dig for din vejledning og hjælp. Vi anbefaler Leif, til alle og enhver!  Shaeyee og Edita"...
Jeg fik 12 i mit bachelorprojekt. Din feedback var rigtig god...

Jeg fik 12 i mit bachelorprojekt. Din feedback var rigtig god...

"Kære Leif, Jeg fik 12 i mit bachelorprojekt. Din feedback var rigtig god selv om mit fagdomæne har været sundhedsvidenskabeligt. Du har givet gode ideer til struktur og sammenhængende rød tråd i opgaven. Du har fundet min problemformulering for upræcis, og det syntes jeg også selv efter jeg havde læst dine...
Det gik rigtig godt med mit bachelorprojekt...

Det gik rigtig godt med mit bachelorprojekt...

"Hej Leif, Det gik rigtig godt med mit bachelorprojekt, jeg endte faktisk med at få 12!   Din feedback var rigtig god, især på den videnskabsteoretiske del og jeg fik også en del ud af de materialer du fremsendte omkring det at skrive bachelor/speciale. Tak for sparringen!  Hilsen Nina"...Besøg i alt 98927


Lige et øjeblik

3/4 time uden beregning

Tag fat i mig og fortæl mig lidt om dine udfordringer.
En god start kan være, at vi indledningsvis mobiler, skyper eller mailer sammen en tre kvaters tid, hvor jeg kan høre lidt om dine udfordringer og du får mulighed for at tjekke mig ud.
Og det er selvfølgelig uden beregning
.

PS! Bemærk venligst, at jeg desværre ikke besvarer telefoniske henvendelser, hvis din telefon ikke viser dit telefon-/mobil nummer.

Dette skyldes, at jeg tit og ofte bliver ringet op af analysefirmaer, investorfirmaer, mfl og det er jeg ganske træt af.

Så hvis din telefon ikke viser nummer, bedes du venligst lægge en besked med dit navn og nummer.

Leif Jeberg
Civilingeniør

Den Gamle Købmandsgård

Adelgade 73 B
4720 Præstø
Mob: 2041 1141
Skype: FalconFantino
@mail: lj (a) opgavecoachen.dk
VHF: XPD3546

Min coaching etik er overtaget fra Kierkegaard

Kierkegaard:

«I al hjelpekunst gjelder

At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der.

Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst.

Enhver, der ikke kan det, han er selv i en Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden. For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere end han — men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaaer. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-Forstaaen ham slet ikke.

Vil jeg alligevel gjøre min Mere-Forstaaen gjældende, saa er det, fordi jeg er forfængelig eller stolt, saa jeg i Grunden istedet for at gavne ham egentligen vil beundres af ham.

Men al sand Hjælpen begynder med en Ydmygelse; Hjælperen maa først ydmyge sig under Den, han vil hjælpe, og herved forstaae, at det at hjælpe er ikke det at herske, men det at tjene, at det at hjælpe ikke er at være den Herskesygeste men den Taalmodigste, at det at hjælpe er Villighed til indtil videre at finde sig i at have Uret, og i ikke at forstaae hvad den Anden forstaaer.«

(Visited 4,556 times, 9 visits today)