Jeg brugte Opgavecoachen som hjælp i forbindelse med en masterafhandling…

“Jeg brugte Opgavecoachen som hjælp i forbindelse med en masterafhandling.

Midt i et travlt arbejdsliv og med kun et overfladisk kendskab til metode, var det svært for mig at se, hvordan jeg kunne komme i mål med en så omfattende akademisk opgave.

Men fra første kontakt med Leif, fik jeg lige det, jeg havde brug for i processen. Først og fremmest hjælp til struktur og metodeovervejelser, men senere i processen også med input til, hvor jeg skulle lægge vægten i afhandlingen, konkrete idéer til litteratur og gode drøftelser om, hvad de forskellige afsnit skulle kunne gøre rede for.

Jeg bestemte selv undervejs, hvor meget hjælp jeg havde brug for, og det kunne være alt fra en sms til et længere virtuelt møde, eller gennemlæsning af få eller flere afsnit med gode og uddybende kommentarer.

Jeg fik med andre ord det stillads til selve opgaveskrivningen, som jeg havde brug for, samtidig med at jeg selv lavede alt det faglige. Jeg kan medgive de varmeste anbefalinger til alle, der måtte sidde i en lignende proces.

Nu Master i Offentlig Ledelse