Fra elev til studerende…?

Jeg ser ikke noget problem? Hvad skal jeg gøre?

Jeg ser masser af problemer? Hvad skal jeg gøre?

Det er spørgsmål, mange studerende stiller mig, når de henvender sig til mig for at få hjælp til deres bachelorprojekt eller deres speciale.

Det er tilsyneladende to helt forskellige situationer, men alligevel har de et fælles udgangspunkt, nemlig i overgangen fra at være elev til at være studerende.

Hvad er problemet? Paradoksalt nok er problemet et manglende problem. Et bachelorprojekt eller et speciale kræver en Problemformulering for at komme i gang med skriveprocessen.

Igennem folkeskolen og gymnasiet har du være vandt til at få serveret veldefinerede og afgrænsede opgaver, som du bliver bedt om at løse. Konteksten er givet og problemet er defineret, så det er bare om at gå i gang med løsningen.

Når du begynder på universitetet, bliver din verden vendt på hovedet. Nu er det ikke længere læreren, der definerer problemet. Nu skal du selv finde et problem, som du finder interessant, beskrive dets kontekst, tage stilling til, om afdækning af problemet fører til ny viden, og hvordan du vil finde frem til en løsning?

Du forlader en forudsigelige og tryg tid og er på vej ind i det ukendte – i overgangen fra elev til studerende, og det virker skræmmende for nogen og udfordrende for andre.

For mange er overgangen vanskelig, men de fleste kommer igennem forandringsprocessen og står bedre rustet til senere at håndtere livets mangfoldighed af udfordringer.

Rune Bak, som læser kandidatuddannelsen Pædagogisk Filosofi på DPU, Aarhus Universitets har givet en fremragende beskrivelse af forskellen på at være elev og studerende, som jeg varmt kan anbefale at opleve.

En video af talen finder I her

Og selve talen kan I læse her