Pris og vejledningsforløb

Et vejledningsforløb afhænger helt af dit behov

En meget stor del af de studerende, der henvender sig til mig, er blokeret i den helt tidlige skrive fase. En hyppigt forekommende, og fuldkommen naturlig reaktion på dette, er stress og frustration. Min erfaring er, at den studerende typisk har mistet overblikket. Det skyldes ofte en manglende struktur i skriveprocessen, og en manglende proaktiv planlægning af det samlede projektforløb.

En vejledning kan i tilfælde, hvor dit behov er meget konkret, klares på en time eller to. I situationer, hvor du har brug for mere støtte, kan en vejledning forløbe gennem hele projektskrivningsperioden. Dette er aktuelt ved behov for rådgivning i fx valg af emne, udarbejdelse af en præcis problemformulering, et videnskabeligt undersøgelsesdesign, sikring af den røde tråd fra problem over valg af teori, metode og analyse til konklusion og perspektivering.

Eksempler

Et review og kommentering af fx et 30 – 40 siders bachelorprojekt svarer normalt til et timeforbrug på 3 til 4 timer, dog afhængig af kvaliteten af det skriftlige arbejde. Et speciale tilsvarende 50 – 80 sider op til 6 timer.

Er du blokeret tidligt i dit projekt, anbefaler jeg et kick off møde (TEAMS eller fysisk møde), hvor projektet gås igennem fra start til aflevering. Resultatet munder ud i: En præcis problemformulering, rapportstruktur og en proaktiv plan’. Det er min erfaring, at et sådant møde skaber et overblik og den tryghed, som vil bringe dig tilbage på banen.

Et sådant møde tager typisk 1 til 3 timer, afhængig af hvor langt du er i din skriveproces.

Aftale med fleksibilitet

Du skal ikke gå i stå undervejs i din skriveproces. Derfor tilbyder jeg en aftale med fleksibilitet, hvis du fra start booker mere end 4 timer. En sådan aftale kan være nyttig for dig, hvis du er i et godt skriveflow, og der opstår et mindre problem, som du lige har behov for at vende med mig for at komme videre.

Et mindre problem
er en snak over mobilen på 10 – 20 minutter, der ikke kræver, at jeg skal forholde mig til en tekst, eller give skriftlige tilbagemeldinger. I disse tilfælde vil du ikke blive faktureret for forbrugt tid.

Priser og vilkår

Mit timehonorar er kr 500 plus moms, dvs kr 625 på fakturaen.

Ved et indledende samarbejde med en ny studerende vil den første opgave blive faktureret forud. Fakturaen skal være betalt før arbejdet påbegyndes. Efterfølgende opgaver faktureres efter arbejdets udførelse, og fakturering vil ske umiddelbart efter og med betaling ved fakturamodtagelse.

Vi aftaler en vejledningsopgave fra gang til gang, hvor jeg forud giver et bud på mit timeforbrug. Du kommer ikke til at betale mere for en opgave, end vi har aftalt, uanset om jeg faktisk kommer til at bruge mere tid end antaget.

Før start

Ved indgåelse af et samarbejde skal jeg have navn og adresse til mit økonomi- og faktureringssystem, samt link til din studieordning, samt de formelle krav til dit bachelorprojekt eller speciale.

(Visited 2,287 times, 1,598 visits today)