OPRÅB TIL VORES POLITIKERE OG ERHVERVSLEDERE!

Bachelor og specialestuderende er kommet i klemme som følge af COVID-19 krisen.

Jeg vejleder flere bachelor- og specialestuderende, som er fortvivlede og meget frustrerede, fordi deres projektarbejde er så hårdt ramt af DKs nedlukning, at det næppe kan gennemføres indenfor afleveringsfristens udløb.

Ganske mange universitetsstuderende og studerende ved professionshøjskolerne har valgt at gennemføre deres afsluttende eksamensprojekter som Case Studies. Sådanne projekter forudsætter, at de studerende kan få adgang til at indsamle empiri hos virksomhederne – typisk i form af interviews og anden form for videnskabelse.

Nedlukningen har næsten over night gjort det umuligt for de studerend at skabe kontakt til virksomhedernes nøglemedarbejdere enten fordi, de er hjemsendte eller ganske enkelt fordi de tilbageblevne har for travlt til at tage sig af dem.

Jeg håber med dette opråb at nå ud til vores politikere og erhvervsledere, så de hver især kan bruge deres netværk til at kaste lys på denne tilsyneladende glemte gruppe af unge, så deres problemer kan blive løst hurtigst muligt – hellere i går end i dag.

Det er synd for de studerende og synd for Danmark.

DEL GERNE TIL JERES NETVÆRK, SÅ PROBLEMERNE KAN BLIVE LØST