Vi siger NEJ til en politisk ledelse af vores universiteter

Profilbillede-knowlege-is-power"Uddannelsesministeren vil udpege bestyrelsesformændene på universiteterne, men bliver beskyldt for politisk indblanding, opgør med armlængdeprincip og angreb på forskningsfriheden. Der udspiller sig en magtkamp på højeste niveau, men spørgsmålet er ikke, om politikerne styrer, men hvordan."

mandagmorgen den 16. oktober

Og det hedder videre i sammen artikel:

"I ministeriet, regeringen og Venstre er man tydeligvis frustreret over, hvad man opfatter som en fuldstændig hysterisk kritik fra universitetsledelserne, der afsporer en konstruktiv debat om, hvordan man opdaterer den nu 13 år gamle universitetslov og reformerer styringen af institutionerne. Hvor universiteterne mener, at deres kritik er udtryk for rettidig omhu, mener ministeriet og regeringen, at der er tale om utidig indblanding."

Jeg er helt enig med universiteterne, at det absolut er rettidigt omhu, at der råbes vagt i gevær, når politikerne vil styre universiteterne på detailniveau.

Vores frie og uafhængige universiteter er de mest betydningsfulde drivere for Danmarks udvikling og fremtid. Forskning og uddannelse på højeste niveau er fundamentet for Danmarks konkurrenceevne på det globale marked, innovation og udvikling af vores industri, bevarelse og udbygning af vores vældfærdssystemer, samt ikke at forglemme formidling af viden om vores kultur.

At overlade detailstyringen af universiteterne til den politiske børnehave og den til enhver tid siddende regering er en syg tanke. Tænk bare på politikernes tåbelige fremdreftsreform, som har efterladt universiteterne i et bureaukratisk kaos af ineffektivitet, og studenterne i en tvangssituation, hvor de pga tidspres kastes ud i valget af studieretninger, de ikke hjertet med i, og med de automatiske eksamenstilmeldinger, hvor næsten halvdelen alligevel ikke deltager, men hellere bruger et af deres tre klip og får en forlængende udsættelse.

Politikerne og deres regnearksoperatører er allerede nu i gang med at nedbryde kvaliteten i universitetsuddannelserne samtidig med, at de studerende stresses helt unødigt.

Vi siger NEJ til politisk detalistyring af vores universiteter og et brud med det danske 500 års gamle armslængdeprincip.

Leif

Læs hele artiklen her…